Vandaag (woensdag 14 oktober) heeft Google aangekondigd dat Google Analytics 4 Property (eerder bekend als App+Web) de nieuwe standaardversie van Google Analytics zal worden.

Deze nieuwe versie van Google Analytics verschijnt in een periode van enorme veranderingen in het landschap van de web analytics.

Screenshot New Google Analytics: Google Analytics 4 Property

Waarom Google Analytics 4 Property introduceren?

Sinds enkele jaren staat de online privacy van mensen centraal in vele discussies. De publicatie van de GDPR-wet in mei 2018 heeft de manier waarop we gegevens verzamelen en analyseren sterk veranderd. Gebruikers maken zich meer dan ooit zorgen over de controle, het gebruik en de transparantie van de gegevens van bedrijven. Browsers zijn begonnen hun bescherming op het gebied van tracking bij te werken. Cookies van derden, d.w.z. cookies die zijn ingesteld door een ander domein dan het domein dat u bezoekt, worden steeds minder ondersteund in browsers. Daarom worden de gegevens van de eerste partij de prioriteit om een goede analyse van uw marketing te maken met naleving van de wetgeving.

Afgezien daarvan neemt het aantal touchpoints in de customer journey van de gebruikers toe, maar wordt cross-platform analytics nog steeds niet op grote schaal gebruikt in bedrijven. Volgens een onderzoek dat Forrester afgelopen juli heeft uitgevoerd, genaamd “The Future of Analytics”, verzamelt slechts 43% van hun respondenten gegevens over het gebruikersgedrag van websites en apps op één platform. Deze kloven tussen de touchpoints beperken het inzicht in het klantgedrag.

Om op deze veranderingen te kunnen reageren, introduceert Google een nieuwe versie van Google Analytics “Google 4 Property”, met als hoofddoel:

“Een uniform aanbod voor gebruikersgerichte analyses op app en web voor alle klanten bouwen” (Google).

Hoe kan de nieuwe infrastructuur van Google Analytics 4 Property deze uitdagingen het hoofd bieden?

De nieuwe Google Analytics 4 Property is gebaseerd op drie belangrijke pijlers om deze uitdagingen te overwinnen.

De eerste heeft betrekking op het vermogen om gegevens te volle te benutten en de prestaties te verbeteren dankzij de kracht van Machine Learning. Google Analytics 4 Property is ontworpen om gegevens over verschillende apparaten en platforms te verzamelen en helpt u ook om de customer journey beter te begrijpen, met als doel de juiste boodschap op het juiste moment naar de juiste mensen te sturen.

Ten slotte investeert u met de nieuwe versie van Google Analytics in een duurzaam en toekomstbestendig platform, geconfigureerd om met of zonder cookies of identifiers te werken.

Dit alles maakt de Google Analytics 4 Property veelbelovend voor nog meer inzichten uit de verzamelde data.

Wat is het belangrijkste verschil met de huidige Google Analytics set-up?

De nieuwe Google Analytics Property maakt gebruik van een event-based model voor het verzamelen van web- en app-gegevens en vervangt het bekende session-based model. Voorbeelden van events zijn onder andere paginaweergaven, scrollen, video-engagement, het downloaden van bestanden en vele andere gebruikersinteracties. Maak u geen zorgen, het begrip sessions of sessies is nog steeds beschikbaar in Google Analytics 4 Property.

Het belangrijkste doel zal nu echter zijn om data te analyseren op basis van de gebruiker en niet meer op basis van de sessies. Dit nieuwe model laat Google Analytics toe om andere Analytics-platforms aan te spreken die dit jarenlang hebben ingebouwd, zoals MixPanel of Amplitude.

Google Analytics session-based model vs Event-based model

Omdat de focus nu op de gebruiker ligt, zal de manier waarop u uw data leest en analyseert aanzienlijk veranderen. Door de nieuwe functies van Google Analytics 4 Property kunt u geavanceerde analyses uitvoeren op het gebruikersgedrag. Dankzij nieuwe krachtige tools kunt u uw data nu op vele manieren onderzoeken, zonder dat u wordt beperkt door vooraf gedefinieerde rapporten. Deze nieuwe inzichten zullen u helpen bij het verdiepen van uw kennis van de customer journey over de verschillende platformen heen en zullen u begeleiden bij het verbeteren van uw marketingstrategie om betere klantervaringen te leveren en het werven en behouden van klanten te vergemakkelijken.

Aangezien de nieuwe Google Analytics 4 Property net uit de bèta is gekomen, ontbreken er ook enkele functies uit de vorige versie. We zijn er echter van overtuigd dat Google in de toekomstige updates op deze behoeften kan inspelen.

Wat betekent dit voor u?

Nu Google Analytics 4 Property als standaardversie werd bepaald, is het nu tijd om de dubbele configuratie uit te voeren en gegevens te verzamelen.

Hoewel u enkel een website bezit en geen specifieke cross-platform tracking nodig hebt, raden wij u sterk aan om de configuraties te implementeren om te genieten van de vele mogelijkheden van deze nieuwe eigenschap en om voorbereid te zijn op de toekomstige migratie door reeds over historische gegevens te beschikken.

Nu we al 4 jaar Google Marketing Platform Partner en Google Analytics gecertificeerd zijn, helpt Universem u graag bij de configuratie van deze nieuwe set-up.

U wil samen met ons dit nieuwe web analytics avontuur aanpakken?
Aarzel niet om contact
met ons op te nemen!

Trots om te werken voor...