Een vraag waarop het momenteel nog moeilijk antwoorden is. De voorbije maanden hebben we de resultaten getest van Google Home Assistant en Alexa via Echo Dot. Uit de tests blijkt dat onder meer de laadsnelheid, het beveiligingsniveau en de autoriteit van uw domein criteria zijn die uw ranking in de zoekresultaten positief of negatief beïnvloeden.

Op basis van onze bevindingen reiken we een methode voor zoekoptimalisatie aan die jammer genoeg nog niet optimaal is, maar toch al mooie vooruitzichten biedt op het vlak van Voice SEO. De komende maanden zal die methode ongetwijfeld nog verder evolueren.

Voice Search berust op dezelfde fundamentele principes als een ‘klassieke’ zoekopdracht. De huidige tactieken voor organische vindbaarheid voor uw site blijven dus volstrekt bruikbaar.

Maar nu de gigant van Mountain View zich nog meer wil profileren als de leverancier van alle antwoorden, is het essentieel de vragen die uw gebruikers aan Google richten, te identificeren om er op gepaste wijze op te antwoorden. Een gesproken zoekopdracht levert doorgaans een uniek antwoord op. Dit punt werd al voorgesteld in een van onze vorige artikelen over Voice Search.

Om de kwaliteit van de hypotheses die we u voorleggen, te garanderen, hebben we ook de tijd genomen om de bevindingen van andere organisaties op het vlak van SEO te analyseren (bij voorbeeld dit artikel van « Search Engine Journal » : Google Answers How to Optimize Content for Voice Search). Onze resultaten liggen kennelijk in dezelfde lijn als die van hen. De onderstaande factoren hebben dus een invloed op uw ranking in Voice Search:

SEO voor gesproken zoekopdrachten: de V.E.R.B.A.L.S-methode

V-elocity (snelheid)

Dat is een van de meest besproken dimensies in SEO, omdat de impact ervan niet altijd voor de hand ligt. Toch zou de laadsnelheid van uw website een grote invloed hebben op de ranking ervan in de zoekresultaten met Voice Search. Een standpunt die vele confraters delen; sommigen onder hen stellen zelfs dat er een duidelijk verband bestaat tussen de ‘Featured Snippets‘ (de uitgelichte fragmenten die rechtstreeks uit de content van relevante sites afkomstig zijn) en de laadsnelheid van de website.

E-ngagement

De tweede factor die een invloed zou hebben op de ranking van uw website in de gesproken zoekresultaten: positieve signalen afkomstig van de sociale media. Het aantal volgers, de ‘Reach’, en vooral het engagement ten opzichte van uw publicaties zijn stuk voor stuk dimensies die een niet te onderschatten invloed hebben. Tijdens onze tests hebben we kunnen vaststellen dat alle vermelde websites een zekere naambekendheid hebben op de sociale media.

R-ich (rijk)

Het is niet verwonderlijk dat websites met een rijke content een betere vindbaarheid genieten. Dit punt sluit ook aan bij bepaalde hogervermelde elementen. Een website met een content die een duidelijk antwoord geeft op de vragen van het doelpubliek, zal beter scoren in Voice Search.

B-eacons (tags)

Dit punt is grotendeels gelijkaardig aan het vorige, maar verwijst meer naar de microdata van uw website. Logisch, aangezien die in grote mate de vindbaarheid vergemakkelijken door, onder meer, de belangrijkste secties van elk van uw pagina’s uit te lichten. Weten welke microdata precies moeten worden gebruikt, is echter niet altijd vanzelfsprekend. Hier is een lijstje van eenvoudige elementen die makkelijk te implementeren zijn:

  • Afbeelding
  • Auteur
  • Datum van wijziging
  • Datum van wijziging
  • Type van content / formaat (bijv.: blog, productfiche,…)

A-utoriteit

Het ligt voor de hand dat een domein met een zekere autoriteit, bij een gelijke zoekopdracht, een grotere vindbaarheid zal genieten dan een pas geregistreerd domein. Dit punt haakt ook in op het tweede punt van onze methodologie met betrekking tot het engagement.

L-okaal

De geografische positie van de gebruiker speelt een grote rol in de voorgestelde resultaten, wat ons perfect logisch lijkt. Maar, bij gelijke afstand, is een handelaar of restauranthouder met een rijker ‘Google My Business’-profiel bevoorrecht. Zorg er dus voor dit profiel tot in het kleinste detail te perfectioneren, er geregeld publicaties in te delen en uw klanten aan te zetten positieve reviews te schrijven.

S-ecurity (veiligheid)

De veiligheid speelt een overheersende rol in de organische vindbaarheid. Als u de tijd neemt om de resultaten van Google op de eerste pagina te analyseren, merkt u dat de meerderheid van de sites in https zijn. In de Voice-Centric of spraakgerichte wereld is dit een belangrijk punt, aangezien in zowat zeven op de tien gevallen de resultaten beveiligd zijn. Dit is geen onbelangrijk detail. De gigant van Mountain View heeft immers laten weten van plan te zijn de niet-beveiligde websites vanaf juli van dit jaar af te straffen. Niet dat de vindbaarheid van uw website meteen gevaar loopt, maar beeld u even de reactie van uw bezoekers in die, van bij de eerste klik, een gigantisch pop-upvenster zien verschijnen dat ze waarschuwt voor de risico’s die ze op uw platform lopen. De kans is groot dat ze de website verlaten, wat het bouncepercentage zal doen stijgen. Veiligheid is dus een essentieel aspect.

Conclusie

Voice Search staat nog in zijn kinderschoenen. Maar het aantal gesproken zoekopdrachten zal de volgende maanden wellicht fors toenemen en het is niet uitgesloten dat nieuwe dimensies uw ranking in de zoekmachines zullen beïnvloeden. We hopen evenwel dat u met dit artikel een beter inzicht heeft gekregen in de pijlers die vandaag al een positieve of negatieve invloed op uw platform hebben in een spraakgerichte wereld.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met ons team van SEO-experts. Ze helpen u graag verder.

Trots om te werken voor...