Dat de laadsnelheid van uw website de SERP beïnvloedt, zowel bij organische als bij betaalde vindbaarheid, is al lang duidelijk. Wat SEO betreft, bekent Google duidelijk kleur: sinds juli 2018 is Speed Update in productie. Wat SEA betreft, kan de laadsnelheid een impact hebben op uw Quality Score en bijgevolg de prestaties van uw campagnes afstraffen. Maar hoe staat het met de prestatie-indicatoren van uw business?

Wat is concreet de impact van performance op mijn conversieratio?

Heeft u al de kans gehad om de laadsnelheid van uw website te bestuderen en minutieus te analyseren, dan kan het best zijn dat u dezelfde alarmerende resultaten als die van talrijke grote ondernemingen te zien kreeg, waaruit lagere conversieratio’s en hogere uitstappercentages blijken als gevolg van een te trage laadsnelheid. Terwijl Google een laadsnelheid van 2 seconden vooropstelt als drempelwaarde, zorgt Forrester voor enige ongerustheid door extreem hoge uitstappercentages aan te geven als gevolg van laadsnelheden van meer dan 3 seconden. Zijn die cijfers echter echt realistisch?

2 seconden = “aanvaardbare drempel voor een e-commercesite”

(Maile Ohye, Google)

Een paar jaar terug kondigde Google dus aan dat een laadtijd van 2 seconden de aanvaardbare drempel was voor een e-commercesite.

Maar volgens een studie uitgevoerd door Royal Pingdom in 2018, leeft slechts 39% van de top 100 van e-commercesites in termen van bezoekers, die referentielaadtijd van 2 seconden na, en wordt 99% van de sites in 5 seconden of minder geladen. Het ziet er dus naar uit dat veel bedrijven nog een lange weg te gaan hebben om deze doelstelling te bereiken. Is die laadtijd van 2 seconden realistisch of veeleer idealistisch?

Performances

Laadtijd van 2 seconden: wat denkt de consument daarvan?

Verwachtingen versus realiteit

Volgens KonversionsKRAFT en Forrester lijken de verwachtingen van de consument in dezelfde lijn te liggen; uit de resultaten blijkt immers dat respectievelijk 53% en 47% van de consumenten hoopt dat de laadtijd van een pagina 2 seconden of minder bedraagt. Forrester bevestigt ook dat 40% van de consumenten een website zal verlaten als het laden van een pagina langer dan 3 seconden duurt.

Passen we die resultaten toe op de studie van Royal Pingdom, dan zou dat betekenen dat een grote meerderheid van e-commercesites slechts een laag verkeerspercentage zou kennen. Daar is echter niets van aan. Al verlaten bepaalde consumenten een site na een laadtijd van 3 seconden, toch moet echter aangestipt dat anderen meer geduld hebben en pas na 6, 7, 8 of zelfs 10 seconden afhaken. Er moet dus rekening worden gehouden met de context en met de voortgang van de consument in het conversiekanaal. Welke klant heeft immers zin om meteen een pagina te verlaten als hij al 5 of 10 minuten op de pagina heeft doorgebracht om een keuze te maken onder zijn lievelingsproducten en zijn gegevens in te vullen?

Wat is de invloed op hun onlinetraject?

Wat de uitstapindicator betreft, belichtte KissMetrics net het feit dat een extra laadtijd van 2 seconden tijdens een transactie kon resulteren in een uitstappercentage dat kon oplopen tot 87%, wat merkelijk hoger is dan de referentiedrempel van 67%.

Na verscheidene analyses bij enkele van onze klanten waarvan de website een lage, gemiddelde en hoge laadsnelheid vertoont (berekend op 3 snelheidsmetingstools) lijken die cijfers ons tamelijk pessimistisch. Nemen we voor onze analyse een website van een bedrijf met een gemiddelde laadtijd van iets meer dan 2 seconden, dan hebben we berekend dat het aan het einde van het conversieproces ongeveer 34% van zijn klanten verliest als gevolg van de laadsnelheid. Maken we diezelfde berekening voor de website van een bedrijf met een dubbel zo hoge laadsnelheid, dan zou het theoretische uitstappercentage op 60% liggen. En een bedrijf met een website waarvan de laadsnelheid extreem hoog is, rond 12 seconden, zou ongeveer 82% van zijn potentiële klanten verliezen. Ondanks lange laadtijden, lijkt een uitstappercentage van 87% enkel en alleen omwille van het wachten, hoog voor die bedrijven.

En wat met de conversieratio?

Laten we het tot slot over een van de belangrijkste indicatoren hebben voor wie een e-commercesite heeft: de conversieratio. Volgens KissMetrics kan een extra reactietijd van één seconde de conversieratio met 7% doen dalen. Hoewel de laadtijd een erkende impact op de conversieratio heeft, moet men het werkwoord ‘kunnen’ gebruiken om het belang van die impact te nuanceren. Bij een van onze klanten is immers gebleken dat een extra laadtijd van 4 seconden ten opzichte van het jaar voordien geen enkele impact heeft gehad op de conversieratio. In bepaalde periodes lag die ratio zelfs hoger!

Op basis van de verschillende analyses die in het kader van dit artikel werden uitgevoerd, is het dus mogelijk de resultaten die als benchmark worden voorgesteld, te challengen; ze benadrukken het belang van een ad-hocanalyse voor wat de reële gevolgen van de laadtijd betreft.

Zin om meer te weten over uw laadsnelheid en de impact ervan? Neem dan zeker contact met ons op voor een data-analyse die specifiek op uw bedrijf is afgestemd!

Trots om te werken voor...