Universem wordt lid van een netwerk van onafhankelijke Digital Marketingbureaus: “Dall-Int”

De digitale wereld evolueert zeer snel en marketing is daar geen uitzondering op. Uitwisselingen tussen bureaus en partners is niet altijd evident, en toch zijn ze essentieel, aangezien er zo veel goede praktijken bestaan. De grote mediagroepen baseren zich vaak op de expertise van hun lokale vertegenwoordigingen om al hun structuren te laten evolueren, maar dit gebeurt niet altijd zonder slag of stoot.

Uit deze vaststelling is het initiatief van de “Dall-Int” ontstaan voor “Digital Alliance International”, een groep van 7 bureaus die zo geavanceerd mogelijk willen zijn binnen hun domein, om het beste serviceniveau te bieden, terwijl ze hun onafhankelijkheid behouden. De vereniging groepeert de top 3% van de “Premier Google Partners” op Europees niveau en heeft onlangs zijn oprichting officieel gemaakt op het hoofdkwartier van Google zelf, in Dublin.

Deze vereniging zal de verschillende partners de mogelijkheid bieden om hun Europees bereik uit te breiden, aangezien het “Dall” netwerk niet minder dan 10 geografische zones bedekt.

Drie grote grondslagen als richtlijn

De bureaus hebben zich allemaal geëngageerd tot het naleven van de drie regels van het “Dall Manifesto”, een handvest dat het kader bepaalt waarin de leden zullen evolueren, met name:

  1. De klant staat in het middelpunt en de kwaliteit van de prestaties moet altijd de hoofdbekommernis zijn van de aangesloten bureaus. Het doel is immers het welsagen van iedereen na te streven, in alle sectoren samen.
  2. Het delen is de motor van de gesprekken tussen de verschillende leden. De vereniging promoot de uitwisseling, in alle transparantie, van goede praktijken, en dit in het belang van elk van de ondertekenaars van het handvest.
  3. Een sectorale waakzaamheid ten voordele van de leden: elk bureau moet erover waken dat zijn expertises op topniveau blijven en laat zijn peers er mee van profiteren.

Een gezonde samenwerking in het belang van de adverteerders

De vereniging draagt sterke waarden uit en wil in eerste instantie de adverteerders de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de flexibiliteit van onafhankelijke bureaus, die hun expertise in de loop der jaren op een natuurlijke wijze verfijnd hebben, maar tegelijk ook van de slagkracht van een multidisciplinaire structuur op Europese schaal.

De leden blijven dus autonoom, maar kunnen, op basis van de lokale vraag, tegemoet komen aan de globale behoeften van bepaalde bedrijven, door een beroep te doen op de andere leden van “Dall-Int”.

“Wij vormen een alliantie met als doel de multinationals de beste lokale expertise te bieden, afgeleverd door eersterangs bureaus. Meer dan 400 specialisten die samen niet minder dan 50 certificeringen hebben, bedekken alle aspecten van de digitale marketing [SEO, Content Marketing, SEA, Social Media Advertising, Analytics, enz.] en bieden hun expertise aan in 10 landen” aldus Allan Jørgensen, woordvoerder van “Dall-Int”.

Een mooi initiatief waar we nog veel over zullen horen!

Trots om te werken voor...