Wij ondersteunen u bij de implementatie van uw redactionele strategie

Wenst u nieuwe leads te genereren en de betrokkenheid van uw websitegebruikers aan te wakkeren? Het opstellen van een redactionele strategie en kalender kan u hierbij helpen. Een content strategie begint met het vaststellen van doelen en personae die het later mogelijk zullen maken een redactionele lijn te bepalen en een lijst van aan te snijden onderwerpen uit te werken, naargelang van de seizoensgebondenheid van de activiteit.

Doel van de redactionele strategie

Eerst en vooral moet men het doel van de content strategie bepalen. Wenst men het verkeer naar de site te verhogen? Meer naambekendheid? Conversies genereren? Of gewoon het publiek informeren? Hierdoor kan men de strategie zo goed mogelijk op zijn behoeften afstemmen.

Vastleggen van de personae

Content die perfect voor SEO is geoptimaliseerd en op een sterke strategie berust, moet ook aan de eisen van een welbepaald doelpubliek beantwoorden. Om inzicht te krijgen in die behoeften, maken we gebruik van de voorstelling ervan in de vorm van personae. Met andere woorden, fictieve personages die typerend zijn voor uw doelpubliek.

Opstellen van een redactionele lijn

Als het profiel van uw gebruikers eenmaal vastligt, is het zaak de communicatie aan te passen om aan hun verwachtingen te beantwoorden. Dat is de functie van de redactionele lijn: de communicatie sturen met behulp van een stem, een toon en een type van boodschap die moet worden overgebracht.

Om de content meer kracht bij te zetten, moet men de content verzorgen en de sociale media selecteren die het effect van de artikels en pagina’s versterken door de interactie te bevorderen.

Ontwikkeling van een redactionele kalender

De laatste stap van een volledige content strategy is de uitwerking van een publicatiekalender. Die is in de eerste plaats bedoeld voor de blogartikels en maakt het mogelijk de lijst van de verschillende te behandelen onderwerpen op te stellen door voor elk van hen een publicatiedatum vast te leggen.

Hiertoe wordt een analyse van de seizoensgebondenheid van de activiteit, van eventuele events of van het zoeken naar belangrijke zoekwoorden uitgevoerd.

Door geregeld content voor een website te creëren, genereert u meer contacten en verhoogt u de betrokkenheid van uw klanten. Wenst u uw redactionele strategie uit te werken?

Neem contact met ons op

Trots om te werken voor...