Geoptimaliseerde inhoud die uw waarden onthult

Schrijven voor het web is anders dan schrijven voor een krant of tijdschrift. Om de aandacht van de lezer te trekken, volgt de webredacteur bepaalde regels. Opzet is de aandacht van de bezoeker vast te houden door de belangrijkste informatie bovenaan te plaatsen, en een duidelijk, beknopte stijl te gebruiken, zonder herhalingen noch spelfouten.

De belangrijkste informatie bovenaan

Opdat de gebruiker meteen zou kunnen uitmaken of de paginacontent tegemoetkomt aan wat hij zoekt, is het aangewezen om de belangrijkste informatie bovenaan het artikel samen te vatten. Dit noemt men de titel en het kopje. Ze dragen ook bij tot de goede indexering van de pagina dankzij een beter inzicht in het thema van de content.

Een beknopte en duidelijke stijl

Internetgebruikers zijn haastig en het ontbreekt hen soms aan concentratie. Vooral wanneer ze mobiel surfen. Web-copywriting vergt dus een duidelijke, beknopte en inslaande stijl om de aandacht van de gebruiker vast te houden. We raden dus aan om een relatief eenvoudige woordenschat te gebruiken die iedereen begrijpt en op uw doelgroep is afgestemd.

Herhalingen vermijden

Dit is een klassieke copywritingregel. Maar vooral bij het schrijven van content voor het web is het een belangrijke regel. Hoe uitgebreider het semantisch veld van uw paginathema, hoe rijker het palet van zoekwoorden wordt en hoe groter de kans dat GoogleBot het begrijpt.

Te veel herhalingen van eenzelfde zoekwoord zouden door de zoekmachinerobots bovendien als overoptimalisatie kunnen worden beschouwd en de vindbaarheid van de pagina kunnen benadelen.

Verzorgde spelling

Met de opmars van de nieuwe technologieën zijn nieuwe spellingsregels in voege getreden. Zo vindt men in publicaties op het web tal van spelfouten, wat niet alleen nefast is voor de kredietwaardigheid van de website maar ook nog eens de aandacht van de gebruiker voor uw boodschap kan afwenden.

Voor SEO-copywriting zijn bijzondere competenties nodig. Wenst u uw content te herzien of blogartikels met een toegevoegde waarde aan te bieden?

Neem contact met ons op

Trots om te werken voor...