SEO Backlinks: populariteitsanalyse

Wist u dat links naar uw website vanaf externe websites een invloed op uw vindbaarheid hebben? Voor een efficiënte netlinking-strategie moet u frauduleuze praktijken uit de weg gaan en de voorkeur geven aan kwalitatieve links vanaf erkende websites.

Relevantie van de externe links

Bij de analyse van de backlinks van uw website onderzoeken we eerst de domeinen waarin u aanwezig bent en de relevantie ervan voor uw activiteit. We kijken dus naar de sector in kwestie, de kwaliteit van de website en de pagina’s waarnaar die links worden omgeleid. De websites die we hiervoor aanbevelen, staan hoog aangeschreven bij Google, uw zakelijke partners en de populaire blogs.

Aanwezigheid op de sociale media

De verwijzing naar uw website via links op de sociale media getuigt meteen van de populariteit ervan. Om het delen en verspreiden van content op deze dragers te bevorderen, raden we aan om:

  • Metadata-tags voor elk sociaal medium te implementeren.
  • Uw pagina’s te verspreiden op de sociale media.
  • De gebruikers uit te nodigen om uw content op de sociale media te verspreiden dankzij ‘deel’-knoppen op al uw pagina’s.
  • Aantrekkelijke content te gebruiken die aanzet tot delen, door er afbeeldingen, video’s en grafieken aan toe te voegen en de tekst te bewerken.

Frauduleuze praktijken

Google blijft zijn sancties voor frauduleuze en niet-pertinente netlinking-praktijken almaar versterken. In het licht daarvan is het bijvoorbeeld aangewezen om systemen voor de aankoop van links, die doorgaans van weinig kwalitatieve websites afkomstig zijn, te mijden. Ook massale en wederzijdse linkuitwisselingen vermijdt u best. Kwaliteit, dat is het criterium waaraan u de voorkeur moet geven.

Beslist u links met een partnersite uit te wisselen, dan beperkt u zich best tot een paar sites die bij voorkeur een website hebben die in uw activiteitsector erkend is.

Efficiënte netlinking-strategie

Zijn populariteit op het web verankeren, vergt een heuse strategie en een permanent toezicht op de evolutie. Aangezien die links vanaf externe websites naar die van u worden gemaakt, kan het gebeuren dat ongekende platforms op niet-pertinente wijze verwijzingen naar uw domein implementeren, zonder dat u daarvan wordt verwittigd.

Hebt u tips nodig om een gepaste backlinks-strategie uit te werken?

Neem contact met ons op

Trots om te werken voor...