Een snelle blik op de positieve en blokkerende factoren

Een van de drie pijlers van SEO is het technisch gedeelte van een website. Sommige criteria die goed zijn voor webontwikkeling, kunnen een positieve impact hebben op de SEO, terwijl andere de indexering van de pagina’s kunnen blokkeren. Zo spelen bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de website, het beheer van de talen en het unieke karakter van de content een rol.

Toegankelijkheid van de website

Voor een correcte indexering van de pagina’s door de zoekmachines, moet de toegang ertoe voor de gebruikers en zoekmachinerobots worden bevorderd. De hiervoor in aanmerking genomen criteria zijn stuk voor stuk van belang voor de vindbaarheid van de website.

Zo wordt een website met een trage laadsnelheid doorgaans minder goed geïndexeerd dan een snellere versie. De robots hebben immers meer tijd om meer pagina’s te bezoeken en er de content van te indexeren als ze snel worden geladen. Ook gebruikers die moeten wachten alvorens het resultaat van een zoekopdracht wordt afgebeeld, gaan de site meestal snel verlaten. Een hoog bouncepercentage kan de kwaliteit van de content van de pagina in kwestie evenwel ondermijnen.

Ook is het zo dat die technische criteria geregeld evolueren, naargelang van de vereisten van Google. In dit opzicht is de overstap naar het HTTPS-protocol bijvoorbeeld een prioriteit geworden, terwijl het een paar jaar geleden veel minder belangrijk was.

Beheer van de talen en multiregionale website

Heel wat websites bieden een meertalige versie van hun content aan. Die meertaligheid is niet altijd makkelijk te controleren. Enerzijds moet men de zoekmachinerobots zo sturen dat ze de gebruikte taal in de content van de pagina en in de andere bestaande varianten ervan detecteren.

Beoogt de website één enkel grondgebied, dan is het beheer relatief eenvoudig. Beoogt elke taal daarentegen een andere regio, dan zal men een duidelijke strategie moeten hanteren voor de inrichting van alle contentversies. We kunnen u advies verlenen over de oplossing die het beste op uw behoeften en op de eigenheden van uw website is afgestemd.

Uniek karakter van de content

Bij de audit van een website, hebben we ook aandacht voor de content, maar vanuit een meer technisch perspectief dan bij de semantische audit. In het kader hiervan analyseren we onder meer het unieke karakter van de content.

Een van de criteria voor een pertinente SEO-strategie is de internetgebruikers unieke kwaliteitscontent aan te reiken die de interactie bevordert. Zoekmachines gaan namelijk minder waarde hechten aan gedupliceerde pagina’s, met andere woorden aan identieke pagina’s binnen dezelfde website of tussen twee verschillende domeinen.

Wenst u technische SEO-optimalisaties op uw website uit te voeren om de prestaties ervan te verbeteren?

Neem contact met ons op

Trots om te werken voor...