Welk doel heeft uw website?

Voor men met een digitaal project van start gaat, en vooral in web analytics, is het belangrijk om samen de te meten elementen af te spreken door doelen vast te leggen. Afhankelijk daarvan bepalen we dan de mogelijke conversies op uw website, met een onderscheid tussen macro-en microconversies.

DOELEN VASTLEGGEN

Uitgangspunt is het vaststellen van het algemene doel van uw website. Wat is uw doelpubliek? Wat is de bestaansreden van uw website (informeren, verkopen, data verzamelen,…)?

Daarna bepalen we of uw website aan die verwachting voldoet, aan de hand van een inventaris van alle mogelijke conversies. Een conversie wordt bepaald door de actie van een consument op de website. Die kan diverse vormen aannemen, zoals het downloaden van een informatief pdf-bestand, het invullen van een formulier of het plaatsen van een bestelling.

Uw website dient dus zo te zijn opgebouwd dat die conversies voor de consument zo vlot mogelijk verlopen. We onderscheiden twee types van conversie: de macroconversies en de microconversies.

De macroconversies

Macroconversies zijn de belangrijkste KPI’s van uw website. Ze worden rechtstreeks aan uw bedrijfsdoelstellingen gelinkt. Voorbeelden:

  • aankopen op een e-commercesite;
  • het invullen van een formulier voor een website die klantenbinding nastreeft;
  • ‘click-to-call’ voor een bedrijf dat op basis van telefonische afspraken werkt;
  • membership voor een bedrijf dat het aantal leden wil verhogen;

De microconversies

Microconversies komen overeen met belangrijke interacties op uw website. Ze wijzen op een zekere belangstelling van de bezoeker voor uw producten/diensten, maar zijn niet rechtstreeks aan uw bedrijfsdoelstellingen gelinkt:

  • inschrijving op een newsletter;
  • raadpleging van beschikbare pdf-bestanden op uw website om de informatie aan te vullen;
  • downloaden van casestudy’s;
  • sociale interacties, zoals onder meer Facebook-, Twitter- en LinkedIn-knoppen;
  • weergave van video’s;

Data tracking

Van zodra de analytics-doelen zijn vastgelegd, gaan we over tot de technische implementatie. Die stap bestaat er enerzijds in te bepalen hoe de elementen een hogere positie kunnen krijgen (keuze van de GTM-tool, tracking door het agentschap van de vereiste elementen,…) en anderzijds hoe ze makkelijk leesbaar en interpreteerbaar kunnen worden gemaakt (conversies in Google Analytics, rapporten gepersonaliseerde dasboards,…).

Nieuwe of bestaande website? Evaluatie van uw doelen? Onze experts staan tot uw dienst; neem contact met hen op.

Neem contact met ons op

Trots om te werken voor...