Ons voornemen? U helpen bij het schrijven van ideale, klantgerichte inhoud als drager van uw waarden

U wenst de organische vindbaarheid van uw website te verbeteren? Content en SEO gaan hand in hand! Een correct geoptimaliseerde content is een van de belangrijke criteria om een goede ranking van uw website in de zoekmachines te bevorderen. De eerste vereisten hiervoor zijn een efficiënte content strategie, correct voorgestelde on page-elementen en een aangepaste copywriting.

Content marketing, wat is dat?

Als we het hebben over content marketing, spreken we bovenal over een kwalitatieve, relevante inhoud die is aangepast aan uw doelgroep. Dit resulteert in meerdere voordelen:

Verkeer genereren

Verhoog het aantal bezoekers van uw website. Kwalitatieve bezoekers met een groot conversiepotentieel.

Bezoekers behouden

Bezoekers genereren is goed, maar ze laten terugkomen is nog beter. Zorg ervoor dat ze regelmatig uw website willen bezoeken.

Reputatie ontwikkelen

Laat uw merk kennen en erkennen bij uw doelpubliek en ga een gesprek aan met potentiële klanten.

Meer conversies genereren

Haal meer conversies uit uw website. Met een goed uitgewerkt digitaal actieplan kan het aantal conversies op uw website worden geboost.

Content strategie en redactionele kalender

Voor u de pagina’s van uw website gaat schrijven of blogartikels gaat opstellen, dient u eerst een efficiënte redactionele strategie uit te werken. Die zal namelijk als referentie dienen om content met toegevoegde waarde te creëren, die op uw doelpubliek is afgestemd, relevant is voor uw vindbaarheid en de betrokkenheid van de internetgebruikers aanwakkert.

Na een inventarisatie van de bestaande content, komt het erop aan het profiel van uw gebruikers te bepalen om daarna een redactionele lijn op te bouwen die uw merkimago weerspiegelt. Tot slot zal de planning van de publicaties volgens een redactionele kalender instaan voor een reguliere content productie.

On page SEO-optimalisatie

Wist u dat de prioritering van de tekstelementen of de manier waarop een URL is opgebouwd een invloed kan hebben op uw organische vindbaarheid in Google? Een webpagina behelst diverse contentformaten die soms voor de gebruiker onzichtbaar zijn, maar die, wanneer ze correct zijn ingericht, uw SEO-ranking kunnen versterken.

Door de samenstelling van die verschillende elementen te bestuderen, kunnen we u on page-optimalisaties voorstellen waarvan de aanbevelingen op al uw pagina’s toepasbaar zijn.

Web-copywriting

Op het eerste gezicht lijkt schrijven voor web binnen ieders bereik. En hoewel de digitale wereld aan eenieder de kans geeft om zijn eigen content te produceren en op het web te delen, vergt het schrijven van SEO-friendly content een bijzondere techniek. Het komt er immers op aan het verschil te maken tussen de miljarden reeds bestaande pagina’s op web!

Om een pagina voor te stellen die voor organische vindbaarheid geschikt is, spitsten we ons toe op een bepaald onderwerp en de interessante zoekwoorden die eruit voortvloeien. Daarna nemen we het thema aandachtig onder de loep om het in het correcte perspectief voor uw activiteit en waarden te plaatsen.

Een 4-stappen programma

01 / 04
 • Inhoudsstrategie

  • Analyse van zoekwoorden
  • Onderzoek naar ontwikkelingen
  • Concurrentieanalyse
  • Inventaris van inhoud
  • Omschrijving van persona
  • Redactionele planning
 • Uitwerken van inhoud

  • Redactionele procedure
  • Redactionele richtlijnen
  • Herschrijven van bestaande inhound
  • Opstellen SEO
  • Vertaling SEO
 • Viraal verspreiden van inhoud

  • CMS
  • E-mailing
  • Sociale netwerken
 • Concreet meeten van success

  • Verkeeranalyse
  • Analyse van doelstellingen
  • Resultaten voorstellen
  • Strategie aanpassen

Trots om te werken voor...