De sleutel naar SEO-succes

Wenst u de basisbeginselen van SEO aan te leren om de ranking van uw website te optimaliseren? Er bestaan twee trainingen om er meer over te weten te komen. De eerste, veeleer technische training, behandelt de fundamentele beginselen van organische vindbaarheid; de tweede training spitst zich toe op het schrijven van SEO-friendly content.

Training in organische vindbaarheid

Organische vindbaarheid berust op drie fundamentele pijlers:

  • de content;
  • het technische ontwerp van de website;
  • de externe links die de populariteit ervan kenmerken.

De SEO-training gaat dieper in op de fundamentele beginselen van de discipline en behandelt de belangrijkste concepten van elke pijler. Het eerste deel spitst zich toe op de elementen die verband houden met de content, zoals de tekst, de afbeeldingen, de video en de opmaak. Het tweede deel behandelt de meer technische aspecten die de organische vindbaarheid van een website bevorderen of belemmeren. In het laatste deel worden de goede praktijken inzake backlinks onder de loep genomen, alsook de partners die men best vermijdt.

Training in geoptimaliseerde SEO-copwriting

Een van de basiselementen van SEO betreft de content van een website. De training in geoptimaliseerde SEO-copywriting biedt marketingmedewerkers tips om overtuigende content te schrijven én de correcte indexering ervan te garanderen met het oog op een positieve impact op de organische vindbaarheid van de pagina in kwestie.

Aanbevolen praktijken zijn onder meer het schrijven rond een welbepaald thema, optimalisatie van de on page-elementen en verwijzing naar content die aanzet om te klikken en de betrokkenheid aanwakkert.

Alle SEO-trainingen die we aanbieden zijn stuk voor stuk op uw behoeften en uw kennis van de digitale wereld en de vindbaarheid afgestemd. Ze zijn onderbouwd door praktische voorbeelden om de toegelichte concepten makkelijker te verwerken. Tot slot vervolledigen we onze presentaties ook met toepassingsgerichte oefeningen om u concreet vertrouwd te maken met de SEO-beginselen.

Trots om te werken voor...