Organiseer en presenteer uw informatie op een eenvoudige en duidelijke manier

Om efficiënte beslissingen te nemen, moet men zijn data kunnen gebruiken. De opmaak ervan in een visueel dashboard is essentieel om zijn acties snel te kunnen bijsturen. De methodologie die we hanteren, maakt het mogelijk het ontwerp van een dashboard te optimaliseren en de tool te kiezen die het beste aan uw verwachtingen tegemoetkomt.

Voordelen van een visuele beheertabel

In een concurrerende omgeving is data-analyse uitgegroeid tot een essentiële strategische tool. Dataverzameling alleen volstaat niet meer; wat telt is het belang van elke indicator en de rol ervan in het besluitvormingsproces vast te stellen. Vervolgens moeten de data op een uitleesbare manier worden opgemaakt, om de betekenis ervan optimaal te begrijpen.

Een visuele beheertabel moet voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk zijn, waarbij de gewenste resultaten duidelijk worden getoond, zonder dat men er veel moet bij nadenken. Precies daarom is het belangrijk een beroep te doen op experts die u kunnen helpen de data te interpreteren en deze in een visuele dimensie, gelinkt aan uw activiteit, kunnen voorstellen.

Het voordeel van een degelijk ontworpen, gepersonaliseerd dashboard is dat diverse actoren het kunnen uitlezen, maar bovenal dat het zal dienen om beslissingen te nemen die richting geven aan uw business, op strategisch, commercieel of marketing vlak.

Onze reporting-methodologie

We hanteren de volgende methodologie:

  1. Strategie: vastleggen van de zakelijke doelstellingen en de data die als input voor de strategische beslissingen zullen dienen.
  2. Verzamelen: implementatie van de nodige tracking-tools voor een optimale gegevensverzameling.
  3. Verbinden: de data van de diverse kanalen groeperen om ze te extraheren, om te zetten en in het dashboard te laden.
  4. Datavisualisatie: onze experts bepalen de beste opmaak van uw data, om ze goed te begrijpen en snel te kunnen interpreteren. Doel van de datavisualisatie is u te helpen de acties vast te leggen die zullen bijdragen tot de groei van uw business.

Reportingtools

Wij werken met de volgende reportingtools:

  1. Tabel: deze tool biedt een snelle en beveiligde toegang tot de gegevens. Hij kan voor elk projecttype worden ingezet, zelfs de meest complexe.
  2. Data Studio en Data Studio 360: makkelijke voorbereiding, personalisatie, update en sharing. Google Data Studio biedt gebruiksklare dashboards.
  3. Power BI: kan zowel met complexe websites als met de omzetting van data, vergelijkingen of voorspellingen omgaan. Bijzonder praktisch voor bedrijven met fysieke winkels of onlineshops. Deze tool meet de concrete impact van marketingcampagnes (branding of conversie) op uw verkoop en biedt de mogelijkheid om die ook te visualiseren.

Trots om te werken voor...