Analyseer de acties van uw gebruikers

Google Analytics is een web analytics-oplossing om een beter inzicht te verwerven in het gedrag van de gebruikers. Gelinkt aan andere producten, zoals AdWords, biedt Google GA de mogelijkheid om uw marketingacties te analyseren, de data te interpreteren en er conclusies uit te trekken om ze vervolgens naar strategische beslissingen te vertalen.

Google Tag Manager

Voor de tracking van data met betrekking tot de acties van de consumenten, maken onze experts gebruik van de tool Google Tag Manager. Hiermee kan men diverse gebeurtenissen autonoom configureren (‘click buttons’, stappen bij het invullen van een formulier, paginaweergaven,…) zonder telkens de code op de website te moeten implementeren.

De koppeling tussen de verschillende Google-tools is een pluspunt aangezien de verzamelde gegevens rechtstreeks in de Google Analytics-rapporten worden weergegeven.

Tag-plan

Voor de tracking van bepaalde websites, zoals e-commercesites, moet men soms een webmaster inschakelen. Is dat het geval, dan zal hij een tag-plan zeker op prijs stellen. Een tag-plan is een tagbeheersysteem dat de codes bevat die op de website moeten worden geïmplementeerd om de te meten acties te registreren.

Configuratie van de doelen

In de digitale wereld kan men het gedrag van de consumenten tot in het kleinste detail volgen. Om de te traceren data vast te leggen en te analyseren, moet men eerst uitmaken waarom men die informatie wil ophalen en hoe men ze moet interpreteren.

De eerste stap bestaat erin de te meten doelen te bepalen (macro- en microconversies). Als het doel is de investering in bepaalde verkeersbronnen te maximaliseren, dan zullen we de oorsprong van de bezoekers van uw website, en meer bepaald van de kopers, tracken. Als de doelen eenmaal zijn vastgesteld, moeten ze worden gekwantificeerd; in ons voorbeeld: welke waarde toeschrijven aan de kopers afkomstig van directe of betalende bronnen, zoals de Social Ads?

Tot slot worden die KPI’s in uw tracking-tool geïntegreerd en kunnen ze eenvoudig en snel worden gemonitord. Dan kan men makkelijk de efficiëntie van een bron aantonen, zijn ROI, en de gepaste strategische beslissingen nemen om die investeringen te optimaliseren.

E-commerce tracking

Het instellen van de parameters voor de tracking van een e-commercesite is essentieel om een goed beeld te krijgen van uw consumenten en de hefbomen aan te wenden om de verkoop de maximaliseren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten waar uw klanten vandaan komen of hun aankooptraject op uw platform te kennen om doelgerichte acties te ondernemen.

Trots om te werken voor...